Studia na teledetekcji?

Studia na teledetekcji?

Teledetekcja, nawet jeśli samo słowo może na pozór malutko mówić przeciętnemu Nowakowi, to metodologia analiz, z którą każdy z nas ma częściej lub rzadziej do czynienia. Jeżeli rzucilibyśmy przechodniom spotkanym na mieście zapytanie, czym jest jest teledetekcja, prawdopodobnie niewielki ułamek z nich przedstawiłby odpowiedź. No ewentualnie, że szczęśliwie byłby to uczeń lub jakiś człowiek zajmujący się teledetekcją w pracy.

Czym jest teledetekcja?

Powiedzmy sobie więc, co to jest teledetekcja? Chcąc udzielić wstępnej, bardzo krótkiej odpowiedzi, wypada zaznaczyć, iż jest to metoda badań na odległość za pomocą czujników. Samo stwierdzenie teledetekcja znaczy mniej więcej: tele – zdalna, detekcja – odkrywanie. Teledetekcja wydziela się na dwa gatunki: teledetekcję aktywną a także teledetekcję pasywną. Analizy w oparciu o teledetekcję robi się zarówno z powierzchni ziemi, jak i z dużych wysokości, przykładowo z samolotów czy satelitów.

Teledetekcja aktywna to nadawanie i odbieranie sygnałów nadanych, a potem odbitych przez konkretny obiekt. Przykładem jest min.: lidar – wysyłanie i odbieranie światła.
Z kolei teledetekcja pasywna to odbieranie sygnałów wysyłanych przez analizowany obiekt. Tu w ramach przykłady wymienić można nawet robienie fotografii. Fotografia jest przeto właśnie zapisem odbijanego przez fotografowane obiekty światła.
Tak więc, po wymienieniu powyższych przykładów, natychmiastowo definicja teledetekcji nabiera klarownego wyrazu i zauważalne jest, że co chwilę mamy z nią do czynienia każdego dnia. Jeśli nie każdy, to na 100% niektórzy z nas. Teledetekcja usprawnia badanie miejsc, do których ludzie sami nie mają szansy się zbliżyć lub tego typu działanie jest niesamowicie trudne.

Do czego służy teledetekcja?

Teledetekcja używana jest w ogromnej ilości dziedzinach życia. Mierzą się z nią tak samo profesorowie, jak i szczęśliwi korzystający z stworzonych za ich sprawą urządzeń. Jest użytkowana dla przykładu w:
– robotyce – roboty posiadają czujniki, w efekcie czego, potrafią zobrazować sobie otoczenie
– produkcji samochodów – samodzielne samochody za kilka lat będą mogły poruszać się dzięki rozmaitego rodzaju czujnikom
– wojskowości – analizowanie, co położone jest w budynku, który ma zostać zaatakowany
– badaniu środowiska naturalnego – zakres badań jest tak wielki, że będzie on przeanalizowany w osobnym akapicie.

Do czego wykorzystuje się teledetekcję w środowisku naturalnym?

Dzięki możliwościom teledetekcji dostępne jest sumienne analizowanie a także penetrowanie ziemi. Tak samo jej terenów lądowych, jak i atmosfery. Teledetekcja środowiska naturalnego potrafi dać nam odpowiedź na m.in, takie zapytania:
– jakie jest ukształtowanie terenu, np. w obszarze ziemi, gdzie ludzkość nie dotarła czy też np. na dnie jeziora czy dla odmiany na innych planetach
– jak mocno atmosfera zanieczyszczona jest na określonym terenie, np. przez przeanalizowanie gęstości pyłów w powietrzu
– jak wygląda stan flory na określonej przestrzeni, także na terenach zawodnionych

Zwracając uwagę na wielkie spożytkowanie teledetekcji, jest ona systematycznie coraz bardziej interesującą dziedziną nauki. Coraz więcej ośrodków akademickich proponuje kierunki a także szkolenia dostarczające fachowców w tej tematyce. Po pierwsze skutkuje to coraz większymi postępami w tej dziedzinie, co znowu napędza zapotrzebowanie na użytkowanie teledetekcji, z uwagi na coraz większe możliwości techniczne i zakres stosowania.